2313058700 Αγ. Νικολάου 6 - Ευκαρπία, Θεσσαλονίκη info@creations.com.gr

CREATION | ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


| ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ

 

Αν έχετε ιδιόκτητο σπίτι με ταράτσα, ή στέγη μπορείτε και εσείς να γίνετε παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας!
Τοποθετείστε φωτοβολταϊκούς συλλέκτες, φωτοβολταϊκά πάνελ και εξασφαλίστε ένα θεσμοθετημένο εισόδημα και επικοινωνήστε μαζί μας για να σας επισκεφθεί ο τεχνικός μας σύμβουλος για να σας ενημερώσει σχετικά με τη δυνατότητα τοποθέτησης φωτοβολταικών στη στέγη σας, ή στην ταράτσα σας.

 

 

Φωτοβολταικά σε στέγη

 

Φωτοβολταϊκά σε στέγη του σπιτιού σας

Αν έχετε ιδιόκτητο σπίτι με ταράτσα, ή στέγη μπορείτε και σεις να γίνετε παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας. Τοποθετείστε φωτοβολταϊκούς συλλέκτες, φωτοβολταϊκά πάνελ και εξασφαλίστε ένα θεσμοθετημένο εισόδημα.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας επισκεφθεί ο τεχνικός μας σύμβουλος για να σας ενημερώσει σχετικά με τη δυνατότητα τοποθέτησης φωτοβολταικών στη στέγη σας, ή στην ταράτσα σας.

 

Φωτοβολταικά πάρκα

 

Φωτοβολταϊκά πάρκα

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
 

Για συστήματα με ισχύ έως 500 kWp τα βήματα που απαιτούνται είναι η βεβαίωση απαλλαγής από Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) η οποία χορηγείται από την Περιφέρεια (από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται τα έργα εντός οργανωμένων υποδοχέων βιομηχανικών δραστηριοτήτων), η έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας από την Πολεοδομία, η προσφορά όρων σύνδεσης από τη ΔΕΗ και η υπογραφή της σύμβασης αγοροπωλησίας με τον ΔΕΣΜΗΕ.

Για συστήματα με ισχύ από 500 kWp έως 1.000 kWp (1 MWp) τα βήματα που απαιτούνται είναι η Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) η οποία χορηγείται από την Περιφέρεια (από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται τα έργα εντός οργανωμένων υποδοχέων βιομηχανικών δραστηριοτήτων), η έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας από την Πολεοδομία, η προσφορά όρων σύνδεσης από τη ΔΕΗ και η υπογραφή της σύμβασης αγοροπωλησίας με τον ΔΕΣΜΗΕ.

Για συστήματα με ισχύ μεγαλύτερη από 1 MWp τα βήματα που απαιτούνται είναι η έκδοση άδειας παραγωγής από τη ΡΑΕ και στη συνέχεια άδειας εγκατάστασης από την Περιφέρεια (που προϋποθέτει και έγκριση ΕΠΟ όπου αυτή απαιτείται), έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας από την Πολεοδομία, προσφορά όρων σύνδεσης από τη ΔΕΗ, υπογραφή της σύμβασης αγοροπωλησίας με τον ΔΕΣΜΗΕ και τελικά έκδοση άδειας λειτουργίας από την Περιφέρεια. Ειδικά για την τελευταία αυτή κατηγορία, δεν είναι ακόμη σαφές αν η ΡΑΕ θα εξετάζει άμεσα τις νέες αιτήσεις, δεδομένου του πλαφόν που έχει τεθεί αλλά και του μεγάλου αριθμού αιτήσεων που έχουν ήδη κατατεθεί στο παρελθόν.

Ο κάτοχος άδειας παραγωγής μπορεί, μετά από σχετική απόφαση της ΡΑΕ, να μεταβιβάζει την άδειά του σε άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Αντίθετα, οι φωτοβολταϊκοί σταθμοί που απαλλάσσονται από άδεια παραγωγής, δεν επιτρέπεται να μεταβιβάζονται πριν από την έναρξη της λειτουργίας τους. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η μεταβίβασή τους σε νομικά πρόσωπα, εφόσον το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρίας προς την οποία γίνεται η μεταβίβαση κατέχεται εξ ολοκλήρου από το μεταβιβάζον φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Ειδικά για τους φωτοβολταϊκούς σταθμούς που εγκαθίστανται από κατ’ επάγγελμα αγρότες, δεν επιτρέπεται η μεταβίβασή τους πριν από την πάροδο πενταετίας από την έναρξη λειτουργίας τους, εκτός αν πρόκειται για μεταβίβαση λόγω κληρονομικής διαδοχής.

 

Τα έργα μας

Παρακάτω μπορείτε να δείτε κάποια δείγματα από τη δουλειά μας.

 

  

 

Δραστηριοποιούμαστε κυρίως στο νομό Θεσσαλονίκης και στις γύρω περιοχές. Αλλά & στην υπόλοιπη Ελλάδα εφόσον υπάρξει ενδιαφέρον για κάποιο έργο.